Tématickými okruhy sympozia budou:


NEUROREHABILITACE


NEUROPSYCHOLOGIE


LOGOPEDIE, DYSFÁGIE


OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE


ROBOTIKA, SENZORICKÉ SYSTÉMY, BIOFEEDBACK


DISTANČNÍ TERAPIE, TELEMEDICÍNA, DOZOROVÉ TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY


LÉKAŘSKÁ PÉČE


ERGOTERAPIE


TECHNOLOGIE


VARIA

PRVNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
(ČTVRTEK 31. 10. 2019, 10:30 - 10:40)

10:30 - 10:40

ZAHÁJENÍ SYMPOZIA
Ing. J. Hendrych, MBA       RÚ Kladruby (ČR)
Prof. MUDr. P. Kalvach, CSc.       Neurologická klinika 3. LF UK, FNKV (ČR)

10:40 - 11:00     S01

PŘEDSTAVENÍ RÚ KLADRUBY V ČÍSLECH A DATECH
Ing. J. Hendrych, MBA   l   RÚ Kladruby (ČR)

11:00 - 11:15      S02
      

NOMIE A REPETICE U PACIENTŮ S PORUCHOU PAMĚTI
MUDr. M. Vogner; Mgr. B. Kolářová; Prof. MUDr. P. Kalvach, CSc.      Neurologická klinika 3. LF UK, FNKV (ČR)

11:15 - 11:30      S03
   

VÝZKUM KOMUNIKAČNÍCH GEST U PACIENTŮ S DIAGNOSTIKOVANOU AFÁZIÍ
Mgr. et Mgr. M. Janečka, Ph.D.      Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ČR)

11:30 - 11:45      S04
   
POŠKOZENÍ MOZKU JAKO MOŽNÝ PRECIPITOR PARKINSONOVY NEMOCI
Ing. Josef Hendrych, MBA   l   Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ČR)

11:45 - 12:00      S05
   
HODNOTENIE BOLESTI V NEUROREHABILITÁCII
Dr. J. Štofko, PhD.; MUDr. M. Kondáš, PhD.       Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)

12:00 - 12:15      S06      TELEKONFERENCE

THE DIGITAL HEALTH REVOLUTION STARTED ALMOST 50 YEARS AGO IN NORTHERN NORWAY
Prof. G. Hartvigsen, PhD.      Medical Informatics & Telemedicine Group Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, University of Tromsø; The Arctic University of Norway, Campus Tromsø; Department of Health and Nursing Science, Faculty of Health and Sport Sciences, University of Agder, campus Grimstad (Norsko)

12:15 - 12:30      S07      TELEKONFERENCE
   
ULTRASOUND EVALUATION OF MUSCLES IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS LOOKING FOR CORRELATIONS WITH DISEASE PROGRESSION AND PATIENT FUNCTIONAL STATUS: IMPLICATIONS FOR TELEMEDICINE REHABILITATION
Dr. L. Bissolotti       Domus Salutis, Brescia; LARIN: Neuromuscular and Adapted Physical Activity Laboratory, Brescia (Itálie)

12:30 - 12:45      S08

VIRTUAL REALITY FOR MOTOR RECOVERY IN NEUROREHABILITATION
Dr. A. Turolla, Ph.D.      Neurorehabilitation hospital Venezia (Itálie)

12:45 - 13:00

DOTAZY, KOMENTÁŘE

13:00 - 13:30

OBČERSTVENÍ

13:00 - 14:30
 
WORKSHOPY

DRUHÝ BLOK PŘEDNÁŠEK 
(ČTVRTEK 31. 10. 2019, 14:30 - 16:45)

14:30 - 14:45      S09

TRACHEOSTOMIE NENÍ NEPŘÍTEL
MUDr. M. Dubová      ORL FN Brno Bohunice (ČR)

14:45 - 15:00      S10

DIAGNOSTIKA A TERAPIE DYSFÁGIE U PACIENTA S TRACHEOSTOMIÍ
Mgr. N. Lasotová      Neurologická klinika FN Brno (ČR)

15:00 - 15:15      S11

SCREENING DYSFÁGIE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE RÚ KLADRUBY
Mgr. P. Kolhamrová   l   RÚ Kladruby (ČR)
ZHODNOCENÍ SCREENINGU DYSFÁGIE V KRANIOPROGRAMU RÚ KLADRUBY
Mgr. O. Čermák; Mgr. K. Forejtová; Mgr. M. Zatloukalová   l   RÚ Kladruby (ČR)

15:15 - 15:30      S12
      
MOBILNÍ APLIKACE Z POHLEDU SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
Mgr. V. Slepičková; Mgr. G. Havejová      ERGO Aktiv, o.p.s. - Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku (ČR)

15:30 - 15:45      S13      TELEKONFERENCE

THE CLINICAL ECONOMIC AND PRACTICAL CONSIDERATIONS OF TELEHEALTH PHYSICAL REHABILITATION THERAPY IN THE ISRAEL
A. Cohen, PhD.      MediTouch (Izrael)

15:45 - 16:00      S14      FIREMNÍ PREZENTACE

USE OF THE HUNOVA ROBOTIC SYSTEM, INTEGRATED IN THE REHABILITATION PROCESS FOR DIAGNOSTIC AND FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTICULAR PATHOLOGIES
MSc. E. Zatra      Stargen EU

16:00 - 16:15

DOTAZY, KOMENTÁŘE

16:15 - 16:45

OBČERSTVENÍ

16:15 - 16:45

WORKSHOPY (POKRAČOVÁNÍ)

TŘETÍ BLOK PŘEDNÁŠEK 
(ČTVRTEK 31. 10. 2019, 16:45 - 18:15)

16:45 - 17:00      S15

VYUŽITÍ TELEMEDICÍNSKÉHO SYSTÉMU DIANI PRO SBĚR DAT V MOBILNÍCH KLINICKÝCH STUDIÍCH
Ing. J. Mužík, Ph.D.      Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK (ČR)

17:00 - 17:15      S16
   
VYUŽITÍ MODERNÍCH SENZORŮ V REHABILITACI
Ing. P. Čáp      Rehamza, s.r.o., člen České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK (ČR)

17:15 - 17:30      S17

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ACTIVITY TRACKERŮ V RÁMCI TELEMEDICÍNSKÉ PÉČE PACIENTŮ S PORUCHOU POSTURÁLNÍ STABILITY
Bc. A. Buchtelová      Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK (ČR)
Ing. A. Holubová; MUDr. M. Janatová; Ing. J. Mužík, Ph.D.   |    Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství, FBMI ČVUT; Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK (ČR)
Ing. E. Malá   |    Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství, FBMI ČVUT (ČR)
Mgr. J. Pětioký, MBA, DiS.   |    3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby (ČR)

17:30 - 17:45      S18
   
VPLYV ROBOTICKY ASISTOVANEJ TERAPIE NA ZLEPŠENIE FUNKČNEJ SCHOPNOSTI HORNEJ KONČATINY V POROVNANÍ S KLASICKOU KINEZIOTERAPIOU
PhDr. N. Sládeková, Ph.D.; doc. PhDr. E. Žiaková, Ph.D.   |    Katedra fyzioterapie IFBLR Piešťany, UCM Trnava (Slovensko)

17:45 - 18:00      S19
   
VPLYV EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ
oc. PhDr. E. Žiaková, Ph.D.; PhDr. N. Sládeková, Ph.D.   |    Katedra fyzioterapie IFBLR Piešťany, UCM Trnava (Slovensko)

18:00 - 18:15

DOTAZY, KOMENTÁŘE  
ZAKONČENÍ PRVNÍHO DNE SYMPOZIA

19:00 - 23:00

SPOLEČENSKÝ VEČER – HOTEL RABBIT
Dress code: Smart Casual
Možnost zajištění hromadné dopravy RÚ - HOTEL RABBIT


ČTVRTÝ BLOK PŘEDNÁŠEK 
(PÁTEK 1. 11. 2019, 8:30 - 11:00)

8:30 - 8:45      S20
   
NEUROPSYCHOLOGICKÉ A NEUROBEHAVIORÁLNÍ ZMĚNY PO CMP
prof. MUDr. M. Grünerová Lippertová, Ph.D.      Klinika rehabilitačního lékařství FNKV, 3. LF UK Praha (ČR)

8:45 - 9:00      S21

VYUŽITÍ KROKOMĚRŮ PRO MONITORACI A MOTIVACI PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Mgr. K. Novotná, Mgr. R. Větrovská      Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (ČR)

9:00 - 9.15      S22
      
MOŽNÁ DOPORUČENÍ V REHABILITACI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY DLE AKTUÁLNÍCH POZNATKŮ EBM
Prim. MUDr. M. Kővári, MHA      Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol (ČR)

9:15 - 9:30      S23

VYHODNOCENÍ FUNKČNÍHO STAVU PACIENTŮ KRANIOPROGRAMU PŘIJATÝCH NA DOLÉČENÍ V RÚ KLADRUBY PO 1. ROCE
PhDr. K. Hoidekrová       RÚ Kladruby, FTVS UK (ČR)
Mgr. J. Krásová      RÚ Kladruby (ČR)

9:30 - 9.45      S24
          
DENNÍ STACIONÁŘ ALBERTOV 2020
MUDr. S. Klimošová      Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha (ČR)

9:45 - 10:00      S25
   
PODPRAHOVÉ INTERVENCIE V TERAPII PORÚCH SENZOMOTORIKY
Mgr. M. Jendrichovský, Ph.D.      Physioplus. Centrum fyzioterapie a vzdelávania, Stará Ľubovňa (Slovensko)

10:00 - 10:15      S26     FIREMNÍ PREZENTACE 
   
INTELLIGENT TECHNOLOGY GYM USING EXERCISE AS MEDICINE – EVIDENCE FROM EFFECTIVENESS AND COST-EFFECTIVENESS
A. Hautala      HUR, Director of Research and Education (Finsko)

10:15 - 10:30

DOTAZY, KOMENTÁŘE

10:30 - 11:00

OBČERSTVENÍ

PÁTÝ BLOK PŘEDNÁŠEK 
(PÁTEK 1. 11. 2019, 11:00 - 12:45)

11:00 - 11:15      S27

NEUROPSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY POÚRAZOVÝCH STAVŮ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
PhDr. P. Nilius, Ph.D.      Ambulance klinické psychologie, s.r.o., Ostrava (ČR)

11:15 - 11:30      S28
   
MOŽNOSTI POSKYTOVÁNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE FORMOU DISTANČNÍ TEREAPIE U PACIENTŮ S AFÁZIÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Mgr. M. Zatloukalová       RÚ Kladruby (ČR)
PhDr. K. Hoidekrová      RÚ Kladruby, FTVS UK (ČR)

11:30 - 11:45      S29
   
REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS) V REHABILITACI POHYBOVÝCH DEFICITŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
Mgr. P. Vlček      Klinika rehabilitačního lékařství, 3. LF UK a FNKV, Praha a Národní ústav duševního zdraví, Klecany (ČR)

11:45 - 12:00      S30
   
ZHODNOCENÍ EFEKTU SILOVÉHO TRÉNINKU DÝCHACÍCH SVALŮ V KOMPLEXNÍM REHABILITAČNÍM PROGRAMU PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ
Mgr. Š. Jíšová, Mgr. E. Kozlová      RÚ Kladruby (ČR)

12:00 - 12:10      S31

MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V RÚ KLADRUBY
G. Vošická, DiS.      RÚ Kladruby (ČR)

12:10 - 12:20      S32
   
REHAINGEST DISTANČNÍ TERAPIE A VYŠETŘENÍ POLYKÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ A NA REHABILITAČNÍM LŮŽKU
Mgr. M. Zatloukalová      RÚ Kladruby (ČR)

12:20 - 12:30      S33
   
VYUŽITÍ PŘÍSTROJE BALANCE TUTOR V KLINICKÉ PRAXI U PACIENTŮ PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU, PILOTNÍ PROJEKT
Mgr. A. Velebná, Mgr. M. Šubertová      RÚ Kladruby (ČR)

12:30 - 12.45

DOTAZY, KOMENTÁŘE
ZAKONČENÍ SYMPOZIA

12:30 - 13:30

OBĚD


ROZŠÍŘENÍ KRANIOPROGRAMU V ČR
(PÁTEK 1. 11. 2019, 13:30 - 15:00)

V rámci sympozia proběhne panelová diskuse na téma rozšiřování a postup implementace kranioprogramu v České republice. Tématy diskuse budou zejména standardy péče, ošetřovatelské kategorie a kritéria příjmu a propuštění a vytvoření otevřeného multicentrického registru dat specializovaných center poskytujících kranioprogram v ČR.