Můžete se těšit na řadu přednášek předních českých i zahraničních odborníků, letos (samozřejmě nejen) s důrazem na telemedicínu a distanční terapii. Tématickými okruhy sympozia budou:


NEUROREHABILITACE


NEUROPSYCHOLOGIE


LOGOPEDIE, DYSFÁGIE


OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE


ROBOTIKA, SENZORICKÉ SYSTÉMY, BIOFEEDBACK


DISTANČNÍ TERAPIE, TELEMEDICÍNA, DOZOROVÉ TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY


LÉKAŘSKÁ PÉČE


ERGOTERAPIE


TECHNOLOGIE


VARIA

KRANIOPROGRAM V ČESKÉ REPUBLICE

V rámci sympozia proběhne panelová diskuse na téma rozšiřování a postup implementace kranioprogramu v České republice. Tématy diskuse budou zejména standardy péče, ošetřovatelské kategorie a kritéria příjmu a propuštění.