POŘADATEL: Rehabilitační ústav Kladruby

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Ortopedické centrum s.r.o. (viz Přihlášení)

MÍSTO KONÁNÍ: Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi, 258 01 Kladruby 30
kinosál (odborný program)
výstavní hala (prezentace zdravotnických produktů) a další prostory (viz Workshopy)

JAZYKY SYMPOZIA: Čeština, slovenština a angličtina

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Registrace: čtvrtek 31. 10. 8:00 - 18:00 a pátek 1. 11. 8:00 - 12:00
Zahajovací ceremoniál: čtvrtek 31. 10. 10:30 - 10:40
Odborný program: čtvrtek 31. 10. 10:30 - 18:15 a pátek 1. 11. 8:00 - 12:45
Workshopy: viz Workshopy
Společenský večer: čtvrtek 31. 10. 19:00 - 23:00
Zakončení sympozia a oběd: pátek 1. 11. 12:30 - 13:30

ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, Csc.
Profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.

ODDORNÝ GARANT PRO TELEMEDICÍNU A DISTANČNÍ TERAPII: Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

PROGRAMOVÝ VÝBOR: 
Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.
Ing. Jan Mužík, Ph.D.

ODBORNÝ KOORDINÁTOR (kontaktní osoba): Mgr. Jakub Pětioký (jakub.petioky@rehabilitace.cz)
Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum; koordinátor péče o pacienty se získaným poškozením mozku RÚ Kladruby.