Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Od 1. 7. 2002 zajišťuje na Spinální rehabilitační jednotce (SRJ), která je součástí celostátní sítě, komplexní rehabilitační péči po závažných čerstvých míšních postiženích.

RÚ Kladruby - celkový pohled

Centrum robotické rehabilitace- robotická rukavice

Ústav je státní příspěvkovou organizací, přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je samostatným právním subjektem – podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, zřiz. listina č.j. 5793/2005. Mimořádná kvalita i výsledky poskytované péče jsou podloženy téměř 60letou tradicí, vysokou profesionální úrovní a zdatností ošetřujícího personálu, specifickou organizací léčby, která probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení.


Rehabilitační péče je celodenní intenzivní, nabízíme i léčbu ambulantní. Ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kapacita ústavu je 250 lůžek.

Rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí, v komplexu budov vzájemně propojených systémem chodeb. Klienti jsou ubytováni v 6 lůžkových odděleních.

 Pokoj pacienta

 Plavecký bazén

Rehabilitace probíhá v nových budovách, v moderně vybavených cvičebnách, velké tělocvičně a menších tělocvičnách. Je zde bazén pro individuální fyzioterapii, 2 bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén a fitnesscentrum. Součástí rehabilitační budovy jsou též moderně vybavená oddělení hydroterapie, fyzikální terapie, ergoterapie a robotické rehabilitace.

Rehabilitační program zahrnuje rovněž péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. V rámci rehabilitačního programu mají klienti možnost absolvovat kurzy autoškoly pro tělesně postižené nebo kondiční jízdy. Pro volný čas jsou připraveny různé kulturní i sportovní akce.

Tělocvična - sportovní aktivity pro pacienty


Cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života.