Jako obvykle bude součástí programu sympozia i řada zajímavých praktických workshopů, o jejichž náplni a rozsahu momentálně jednáme s našimi partnery.